Cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015

By Admin Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018
Cho thuê văn phòng tại Nha Trang

Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm kế toán Misa 2015, cách hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính hàng quý và số chênh lệch khi quyết toán cuối năm, cụ thể như sau:


- Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính quý trên Misa 2015

- Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên Misa 2015

- Cách hạch toán số tiền thuế TNDN chênh lệch giữa tạm nộp hàng quý so với tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm

Chi tiết xem tại đây nhé: 


No Comment to " Cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015 "